?

Log in

Concepts of the Mind [entries|archive|friends|userinfo]
hersenspinselen

[ website | Hersenspinselen Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Afgezaagd [Apr. 3rd, 2006|03:47 pm]
hersenspinselen
Link4 comments|Leave a comment

Perceptie [Feb. 15th, 2006|10:26 pm]
hersenspinselen


van druilen komt huilen
doch kijk op en zie
de wereld druilt met je mee

de vraag is of je de omarming vreest
of haar tot je neemt als een troost
LinkLeave a comment

onderhuids? [Jan. 27th, 2006|05:30 pm]
hersenspinselen
Onderhuids zit niets dan botde rest is slechts interpretatieCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

Kleurplaat [Jan. 21st, 2006|05:11 pm]
hersenspinselen


weer eens wat anders dan

zwartwitCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

..en er was licht..! [Jan. 7th, 2006|09:08 pm]
hersenspinselen


Als je er maar lang genoeg bij stilstaat
En je ogen open houdt
Wordt zelfs het straatlicht een betovering
Die op je netvlies brandt
LinkLeave a comment

(no subject) [Jan. 6th, 2006|05:05 pm]
hersenspinselen
LinkLeave a comment

Pessimisten-dilemma [Jan. 4th, 2006|06:20 pm]
hersenspinselen

Link3 comments|Leave a comment

waar vuur is.. [Dec. 29th, 2005|09:09 pm]
hersenspinselen


vuur zat..

maar ik rook niet!
LinkLeave a comment

Achter Bevroren Muren [Dec. 27th, 2005|12:41 am]
hersenspinselen


Achter bevroren muren
Vastgezet voor later
Later als het tijd is
Wanneer dat ook moge zijn

Branden broeierige vuren
Verlangend naar de zuurstof
Om te stralen, om te branden
Voorbij het meeste van de pijn

Het is er, in alle aanwezigheid
Maar wat is het, hoe heet het
En wat gebeurt er als het gebeurt
Hoeveel controle is er dan nog?

Of zal alles nog hetzelfde zijn
En zijn verlangen en angst een waanidee
Blijken ijs en vuur hetzelfde begrip
De metafoor een vlucht voor wat het is?
Link2 comments|Leave a comment

Unpublished Buisiness (3) [Oct. 9th, 2005|10:31 am]
hersenspinselen

En achter mijn rug
En over mijn schouder
De priemende ogen
Die alles zien
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]